Partnerzy i współpracownicy


Zbigniew Malak – radca prawny od 1980 r., absolwent Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, 1977 r.; aplikacja arbitrażowa (radcowska); wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu pod nr 170. Przez lata współpracował z firmami różnych branż, nie ograniczając zakresu świadczonych usług do wybranych specjalności i nie unikając przyjmowania najtrudniejszych, nietypowych spraw. Obecnie zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, gospodarczym, handlowym, podatkowym i administracyjnym. Jest ekspertem od prowadzenia procesów sądowych, ma liczne sukcesy w sądach na terenie całego kraju. Z jego udziałem zapadały precedensowe rozstrzygnięcia przed sądami apelacyjnymi i przed Sądem Najwyższym. Przeprowadza także z dużym powodzeniem reorganizację działalności gospodarczej przedsiębiorców.

W kadencji 2003-2007 Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu był sędzią Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego tej Izby.

Współautor jednego z pierwszych komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydanego przez Wydawnictwo ALGO.
Monika Czerniecka-Malak – radca prawny od 2003 r., absolwentka Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, 1990 r.; aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i jest wpisana na listę radców prawnych tej Izby pod nr 594. Od 1997 r. pracuje w Kancelarii. Kilkunastoletnia szeroka praktyka pozwoliła zgromadzić duże ogólne doświadczenie. Obecnie zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Jest ekspertem w sprawach rodzinnych, spadkowych, egzekucyjnych i w trudnych windykacjach, opracowuje niestandardowe umowy, prowadzi negocjacje z wierzycielami i dłużnikami, reprezentuje klientów przed sądami oraz organami administracji rządowej i samorządowej. Ma doświadczenie i sukcesy w sporządzaniu i wnoszeniu skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego oraz dużą praktykę w sporach z przedsiębiorstwami przesyłowymi, m. in. dotyczącymi bezumownego korzystania z nieruchomości oraz służebności przesyłu.

Zna język angielski i francuski.
Magdalena ​Pledziewicz – radc​a​ prawn​y od 2015 r.​, absolwentka Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, 2011r.​; aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu​ i jest wpisana na listę radców prawnych tej Izby pod nr 1079. Prowadzi indywidualną kancelarię - współpracuje z kancelarią "MALAK & CZERNIECKA".